Systeembeheer

Remote Support

Remote dienstverlening kan op twee verschillende manieren worden aangepakt. Wanneer remote support incidenteel nodig is dan gebruiken we hier het programma Teamviewer voor. Dit programma werkt met een pincode beveiliging.

Wanneer het vaker nodig is om in te loggen doen we dit door middel van een VPN verbinding. Dit is dezelfde manier van inloggen als een thuiswerker doet. We kunnen dan eenvoudig schakelen tussen verschillende werkplekken en servers. Inloggen is een kwestie van een paar seconden. Zo kunnen we snel en adequaat assisteren.

Professioneel systeembeheer

Adequaat systeembeheer is een belangrijke pijler voor elke onderneming die afhankelijk is van een netwerk.
Zeer waarschijnlijk ook binnen uw onderneming. Daarbij gaat het uiteindelijk maar om één ding: optimale beschikbaarheid!

Betrokkenheid

  • Wij spreken de taal van de klant
  • We zijn gemotiveerd om de business van de klant te begrijpen

Kwaliteit

  • Pragmatische werkwijze
  • Pro-actieve houding aangaande beheer
  • Korte responstijden

Systeembeheer in de praktijk

Preventief / planmatig onderhoud, periodieke monitoring van systeemfuncties en het verhelpen van storingen verrichten wij door onze professionele methodiek op een zeer efficiënte manier zowel remote als on-site.

In de praktijk houdt dit in:

  • Remote uitvoering van operationele systeemchecks
  • Continue ondersteuning door onze professionele helpdesk
  • In overleg uitvoering van werkzaamheden op locatie

Documentatie en rapportage:

  • Indien gewenst wordt uw gehele automatiseringssysteem gedocumenteerd in een dossier dat uw eigendom is
  • De verrichtte werkzaamheden worden schriftelijk gerapporteerd